Звіт спеціальної школи-інтернату І ступеня №25 за 2016/2017 навчальний рік інформаційна довідка школа-інтернат №25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Мова навчання українськаСкачати 99.37 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації09.09.2018
Розмір99.37 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Основним завданням шкільної психолого-педагогічної комісії було діагностико-психологічне обстеження учнів підготовчих-четвертих класів, визначення рівня пізнавальних можливостей та надання рекомендацій щодо корекції вад розвитку, консультативна допомога всім учасниками навчально-виховного процесу, тощо.

У своїй діяльності шкільна психолого-педагогічна комісія керувалась Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, «Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1996 № 278, «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 №852, Статутом школи-інтернату №25, тісно співпрацювала з педагогічним колективом школи.

Шкільна психолого-педагогічна комісія підпорядкована директору навчально-виховного закладу та підзвітна районній та міській психолого-медико-педагогічним консультаціям.

Робота шкільної психолого-педагогічної комісії проводилася відповідно річного плану шкільної ППК на 2016/2017 н.р., що включав такі пункти:


  • Виявлення особливостей індивідуального розвитку учнів школи-інтернату.

  • Визначення адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації.

  • Обговорення рівня психічного розвитку учнів, шкільних знань і пізнавальних можливостей початкових класів на початок навчального року.

  • Перегляд в кінці навчального року контингенту учнів початкових класів з метою визначення відповідності навчання їх у тому чи іншому класі певного типу школи.

  • Детальне вивчення учнів, які не засвоюють програму спеціальної школи.

  • В кінці кожної чверті здійснювати аналіз успіхів у навчанні учнів та їх поведінки.

  • Підготовка матеріалів на розгляд педагогічної ради на учнів, які мають навчатися за індивідуальною програмою.

  • Попереднє ознайомлення з характеристиками пізнавальної діяльності учнів, зошитами, знаннями з певних предметів, відвідування уроків.

  • Надання консультативної допомоги батькам, педагогам з питань виховання, корекції і лікування дітей з відхиленням у розвитку, порушеннями поведінки.

  • Проведення конференцій з питань розгляду складних випадків діагностики, планування корекційної роботи вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу і сім'ї.

На першому засіданні ШППК було сплановано роботу на 2016-2017 н.р. у відповідності до вимог інструктивно-методичних рекомендацій: був складений план засідань і графік роботи комісії. Учні, які обстежені членами комісії, фіксувалися у журналі «Обліку дітей, обстежених ШППК». Результати обстежень записувались у книгу протоколів.

Під час обстеження учнів комісія користувалася дидактичними матеріалами для вивчення особливостей пізнавальної сфери школяра з урахуванням його віку.

Відповідно до плану роботи були проведені наступні заходи:

- обстеження пізнавальних можливостей учнів підготовчих класів, рівень їх готовності до навчання - 17 осіб;

(І половина вересня 2016 р.

вчителі-логопеди; вчителі початкових класів; класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей учнів та виявлення рівня знань з метою визначення класу для навчання (діти, що направлені з рекомендацією "клас згідно рівня знань") – 2 особи;

(протягом навчального року)

- обстеження пізнавальних можливостей та вивчення рівня знань учнів, що направлені на вивчення та надання рекомендацій щодо подальшого навчання – 3 особи;

(вересень 2016 р., квітень 2017 р.

вчителі-логопеди, вчителі-класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей та вивчення рівня знань і готовності до навчання у середній школі учнів четвертих класів; надання рекомендації щодо подальшого навчання – 19 осіб;

(квітень – травень 2017 р.

члени комісії, вчителі-логопеди, вчителі-класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей, вивчення темпу роботи та працездатності, спостереження за пізнавальними процесами та поведінкою учнів, що навчалися за індивідуальною формою навчання – 4 особи.

(протягом навчального року;

члени комісії, вчителі-логопеди,

вчителі, що працюють з даною категорією дітей)

За участю членів ШППК у грудні 2016 року та у травні 2017 року був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів 3-4 класів, результати якого були обговорені на засіданні МО вчителів початкових класів та сплановані шляхи підвищення результативності НВП.

В травні місяці 2017 року членами ШППК були підготовлені всі необхідні матеріали (характеристики, витяги із протоколів ШППК, списки, результати медичних обстежень вузькими спеціалістами, тощо) для засідання ПМПК міста Києва, яке мало на меті обстеження пізнавальної сфери, визначення рівня засвоєння програмового матеріалу учнями, які були направлені на вивчення, та учнями четвертих класів, надання рекомендацій щодо програми, форми та місця подальшого навчання.

Також протягом 2016-2017 навчального року членами ШППК постійно надавалася консультативна допомога батькам з питань корекції загального розвитку, вад мовлення. Особлива увага приділялась дітям, які мають синдром аутизму, гіперактивності. Проведено з батьками учнів школи-інтернату систему заходів з метою здійснення корекційно-відновлювальної роботи з сім`ями:

Проведено лекторій «Адаптація дітей до нових умов навчання та виховання».

Надання консультацій про заохочування та співпрацю батьків в навчальній діяльності дітей.

Надано консультації батькам дітей, які навчаються за індивідуальною формою.

До роботи ШППК по мірі потреби залучались інші педпрацівники нашого навчального закладу.

У 2016-2017 н.р. було проведено педагогічну конференцію на тему: "Психологічна адаптація учнів з особливими освітніми потребами" та тренінг на тему: "Допомога педпрацівникам у роботі з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, щодо їх соціалізації".

Протягом навчального року члени ШППК постійно дбали про оновлення та поповнення дидактичного матеріалу для обстеження пізнавальних можливостей учнів, методичними посібниками для педагогічних працівників та пізнавальною літературою для батьків.

На засіданні педагогічної ради заслуховувався звіт роботи ШППК та робота визнана задовільною.

АНАЛІЗ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ШКОЛИ

(Коломієць О.І., Коломієць О.Г., Щербина Ю.С., Слободянюк А.В.)


Протягом 2016-2017 н.р заняття з розвитку зв’язного мовлення проводили вчителі-логопеди: Коломієць О.І. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; Коломієць О.Г. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; Щербина Ю.С. - спеціаліст та Слободянюк А.В.- спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії. Збільшення кількості спеціалістів по роботі з подолання мовленнєвих порушень учнів пояснюється тим, що порівняно з попередній роком збільшилась кількість учнів-логопатів та щорічно ускладняються порушення мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку.

Впродовж 2016-2017 навчального року діти, які мали мовленнєві порушення, були охоплені корекційною логопедичною роботою. Загальна кількість дітей-логопатів складає 97 осіб.

У вересні 2016 року було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мовлення дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.

Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання. Навчальний рік розподілявся на 2 періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз корекційної роботи з дітьми, результати якого заслуховувався на педагогічних радах.

Впродовж року проводилися індивідуальні та групові заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з розвитку аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовленнєві вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

Також на заняттях з розвитку зв’язного мовлення паралельно з традиційними методиками вчителями-логопедами широко використовувались комплекси "Живий звук", що сприяло кращому засвоєнню матеріалу, розвитку фонематичних процесів, процесів аналізу і синтезу тощо.

Для проведення корекційної роботи логопедичні кабінети в достатній мірі устатковані навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди).

Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та педагогами. З цією метою велися зошити взаємозв'язку між логопедами вчителями та вихователями, в якому записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

На кожну дитину було заведено зошит для домашніх завдань, в якому записувалися вправи та завдання. Це дало змогу співпрацювати з батьками дітей-логопатів та здійснювати контроль за виконанням домашнього завдання.

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради. Вчителі-логопеди проводили загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

Постійно ведеться просвітницька робота серед педагогів. Підготовлені та проведені консультації: «Чому важливо розвивати психічні процеси», «Фонематичний слух – основа правильного мовлення», «Про порядок написання педагогічної характеристики на дітей, які мають пройти психолого-педагогічне вивчення фахівцями Київською міською медико-психолого-педагогічною консультацією», «Основні напрямки корекційно – розвиваючої роботи з дітьми із діагнозом ЗНМ, ІІІ рівень».

В нижченаведеній таблиці результати обстеження мовлення учнів підготовчих-4-их класів на початок та кінець навчального року.
Класи


Загальна кількість учнів

Кількість дітей - логопатів

Мовленнєві порушення

Без змінВипущено з покращенням

Виправлено
Дислалія

Складна дислалія

Заїкуватість

Дизартрія

Ринолалія

Ехолалія

Алалія

ЗНМ

ФФНМ


підг.-А клас

16

16

9

6

--

1

-

2

-

15

1

6

10

-

1-А клас

12

12

3

5

1

2

-

1

-

11

2

2

10

-

1-Б

клас


13

13

3

6

1

2

-

--

1

12

1

2

11

-

2-А клас

12

12

3

4

-

1

-

1

-

8

4

1

11

-

2-Б

клас


12

12

5

3

-

-

-

-

-

7

5

1

11

-

3-А клас

12

11

4

4

-

2

-

-

-

7

4

1

10

1

3-Б клас

10

9

5

1

-

-

-

-

-

2

4

-

8

1

4-А

клас


11

6

1

2

-

-

-

-

-

2

4

-

4

2

4-Б клас

8

6

4

1

1

1

-

-

-

1

5

-

4

2

Всього

106

97

37

33

3

9

-

4

1

66

29

13

79

6

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 99.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка