Звіт спеціальної школи-інтернату І ступеня №25 за 2016/2017 навчальний рік інформаційна довідка школа-інтернат №25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Мова навчання українськаСкачати 99.37 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації09.09.2018
Розмір99.37 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку школи, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів. Засідання педагогічних рад проводились як за класичною структурою, так і за формами сучасного моделювання..

Протягом року у відповідності до річного плану школи відбулося 5 засідань педагогічної ради школи. Особлива увага приділялася розгляду питань, тематика яких під порядковувалась реалізації завдань та втіленню в життя загальношкільної методичної проблеми: зокрема розглядались наступні питання:

І. Організаційні питання:

1. Вибори секретаря педагогічних рад на 2016-2017 н.р.

2. Про затвердження плану роботи школи на 2016/2017 н.р.

3. Про затвердження педагогічного навантаження на 2016/2017 н.р.

4. Про затвердження графіка чергування педагогічних працівників у школі в 2016/2017 н.р.

5. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2017 р.

6. Підготовка до проведення творчих звітів педагогічних працівників, які атестуються у 2017 р.

7. Підготовка документації до засідань ШППК та виїзного засідання КМПМПК.

8. Про затвердження навчального плану на 2017-2018 н.р.

ІІ. Навчально-виховний процес та робота педагогічного колективу:

1. Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2015/2016 навчальному році та завдання на новий 2016/2017 навчальний рік.

2. Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця.

3. Стан викладання української мови, читання, математики за І семестр 2016-2017 н.р.

4. Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-4 класів за І семестр 2016-2017 н.р.

5. Формування особистості учнів з особливими освітніми потребами з необхідними життєвими компетентностями для соціалізації в сучасному суспільстві.

6. Про вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду у 2016/2017 н.р.

ІІІ. Підвищення професійної компетентності:

1. Умови реєстрації на курси підвищення кваліфікації у 2016-2017 н.р.

2. Психологічний тренінг з професійного вигорання.

ІУ. Інформаційно-аналітичні питання:

1. Про особливості оцінювання учнів 2-го класу.

2. Про переведення учнів до наступних класів, які не засвоїли програму.

3. Адаптація учнів підготовчого класу до навчання.

4. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

5. Про вибуття учнів 4-их класів до інших навчальних закладів.

6. Про переведення учнів підготовчих-3 класів у наступні класи.

7. Про виконання навчальних програм та навчального плану.

8. Про підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2016/2017 н.р.

9. Про оздоровлення учнів в літній період.

10. Звіт про роботу шкільної бібліотеки.

11. Звіт про роботу ШППК

В школі працювали два методичних об`єднання: МО вчителів початкових класів (керівник Невгад М.П.) та МО вихователів (керівник Саковська Н.І.).

Робота МО була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу всього колективу, ознайомлення вчителів та вихователів із сучасним станом і перспективами розвитку педагогічної та психологічної наук, постійне підвищення загальнокультурного рівня та будувалась на глибокому вивченні, аналізі, результативності НВП, рівня професійної компетенції кожного вчителя та вихователя, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Упродовж 2016-2017 н.р. проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів, на яких були розглянуті важливі питання роботи дітьми молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, а саме:

- розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності;

- урок – основна форма реалізації принципів і методів навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- психолого-педагогічні основи спілкування з учнями.

На цих засіданнях вчителі ділились своїми напрацюваннями, спрямовуючи свою діяльність на пошук нових навичок, на створення творчої атмосфери, шляхи модернізації форм, методів та засобів навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами, а головне – шляхи практичної реалізації принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем, обговорювали питання можливості застосування теоритичних знань на практиці тощо.

На контролі адміністрації та керівника МО постійно були питання дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів, навичок усного рахунку, перевірки виразності читання. Результати перевірки систематично заслуховувались та аналізувались на засіданнях МО з метою пошуку шляхів покращення результатів та надолуження певних недоліків у знаннях учнів.

Протягом навчального року у підготовчих-четвертих класах вчителями були проведені відкриті уроки з використанням ІКТ з читання, приурочені до Дня визволення Києва та циклу зимових календарних свят (Різдво-Водохреща), з української мови, присвячені Дню української писемності та Святу української мови, з природознавства, приурочені до Дня довкілля та з "Основ здоров`я" у рамках Тижнів знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, тощо. Однією з форм реалізації виховних завдань стало проведення презентацій виховного та розвиваючого змісту (відповідно до плану проведення загальношкільних та групових виховних заходів на 2016-2017 н. рік).

Під час проведення відкритих уроків вчителі мали змогу продемонструвати свої педагогічні наробки, фахові секрети, результати щоденної співпраці вчителів, вихователів та учнів тощо. Вчителі більш активно почали використовувати наявні ІКТ не лише під час проведення відкритих уроків, а і в повсякденній навчальній діяльності. Обговорення уроків перетворювалося на круглі столи, в ході яких ішов постійний обмін педагогічним досвідом. Особливо значимим цей момент був для молодих педагогів, які мали можливість навчитися багатьом премудростям вчительської роботи та бачили перед собою орієнтир, до якого потрібно прямувати.

На належному рівні працювало МО вихователів. За 2016 – 2017 н.р. проведено 5 запланованих засідань МО, на яких обговорювались як організаційні, так і науково-методичні питання:

- Обговорення і затвердження плану роботи на 2016 – 2017 н.р.;

- Методи і форми роботи над читанням. Читання – основа навчання;

- Шляхи забезпечення всебічного розвитку учнів у позакласній виховній роботі;

- Методи організації самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час;

- Підведення підсумків виховної роботи учнів молодших класів у 2016 – 2017 н. р. та визначення завдань на новий навчальний рік.

В 2017-2018 н.р. МО будуть продовжувати працювати над проблемною темою, систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, стимулювати творчі пошуки вчителів до педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності педагогів, надавати реальну допомогу вчителям та вихователям у розв’язанні актуальних проблем НВП, використовувати творчі можливості педагогів з метою розвитку особистості.

З метою створення умов для оновлення змісту освіти й впровадження в практику школи нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, професійного розвитку педагогічних працівників здійснювалася інноваційна діяльність.

Пройшли навчання педагогічних кадрів щодо оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, використання їх у навчально-виховному процесі (на базі Інституту післядипломної перепідготовки Київського педагогічного університету ім. Б.Грінченка). Педагоги використовують комп’ютерні технології, електронні педагогічні програмні засоби під час підготовки і проведення уроків, занять, свят; інтерактивні технології у навчанні і вихованні учнів.

Педагоги підвищують свій фаховий рівень, розширюють кругозір, використовуючи Інтернет-ресурси, проходячи курси підвищення кваліфікації, при цьому обравши нову форму – вхідне та вихідне тестування.

Силами творчої групи педагогів було оновлено сайт школи. На даний момент основним завданням всіх педагогів є наповнення сайту матеріалами.

Також постійно, у різноманітній формі (індивідуальна робота, бесіди, заняття) проводилася робота у Школі молодого педагога очолюваній досвідченим вчителем-логопедом Коломієць О.І. Тематика занять була спрямована на надання необхідної методичної допомоги молодим педагогам: "Вимоги до ведення шкільної документації", "Структура уроку та його насиченість", "Як знайти підхід до учня з гіперактивною поведінкою", "Формування зацікавленості до навчання". Працювали пари наставник-молодий педагог. Підсумком подібної співпраці є підвищення методичного рівня молодих вчителів та активне обговорення її результатів за традиційним круглим столом "Наставники – молодь".

Протягом поточного навчального року значна увага приділялась розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, підвищенню фахового рівня вчителів та вихователів, серед шляхів реалізації цих важливих питань були наступні:

- фахові семінари (шкільні, районні, міські);

- відкриті уроки, групові виховні заняття, загальношкільні виховні заходи, їх обговорення;

- обмін досвідом роботи на засіданнях методичних об`єднань, педагогічних рад;

- самоосвіта;

- курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників.

Згідно з річним планом роботи школи педагоги пройшли курсову підготовку та підвищили свій професійний рівень з таких навчальних предметів: вчитель початкових класів - Харченко Н.М., вчитель початкових класів Демченко С.М., вихователь – Котляр М.О.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяли участь у семінарах районного і міського рівнів, серед найяскравіших з яких – семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи, семінар, проведений у районному НМЦ голів МО та багато інших. Під час обговорення даних заходів, виступів, що прозвучали на них, вчителі та вихователі мали можливість поділитися власним педагогічним досвідом, ознайомитися з надбанням своїх колег та запозичити найкращі моменти з їх багаторічного досвіду.

Також було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення рівня їх кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. Атестації підлягало 5 педпрацівників.

Протягом року педпрацівники, які атестувалися, провели відкриті уроки, заняття, заходи, виступили з доповідями на засіданнях методоб’єднань та педагогічній раді. Крім того, розробили та поповнили педагогічні портфоліо, які зберігаються у методичному кабінеті. В процесі роботи виправдали себе такі форми роботи як презентація уроків, виховних заходів до видатних дат, проведених з використанням ІКТ, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями. А в березні місяці 2017 року атестаційною комісією були заслухані їхні творчі звіти.

За результатами атестації було винесено рішення, згідно з яким:
№ п/п

ПІБ педпрацівника

посада

Результати атестації

1.

Панченко Валентина Іванівна

Вихователь, керівник гуртка

відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»; підтверджено 10 тарифний розряд

2.

Орліченко Оксана Володимирівна

Вчитель фізичної культури

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

3.

Легенчук Ольга Миколаївна

Вчитель початкових класів, вихователь

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

4.

Шестидесятна Інна Олександрівна

Вчитель початкових класів, вихователь

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

5.

Вадченко Н.К.

Вихователь

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Психологізація навчального процесу – важлива складова нашої роботи. Психологічна служба працює над проблемами розвитку класів, діагностикою міжособистісних стосунків у спілкуванні учнів; наданням допомоги дітям, які мають труднощі у навчанні чи в адаптаційний період. Психолог школи Шестидесятна І.О. проводить систему індивідуальних бесід та консультування для учнів, батьків, педагогів. В системі проводяться заняття-тренінги для учнів, педагогів, батьків.

Варто відзначити роботу педагогів по обладнанню кабінетів тематичними стендами, підготовці роздаткового матеріалу, наочних посібників, зібранню наукової, методичної літератури; більшість навчальних кабінетів мають технічні засоби навчання та достатній естетичний рівень оформлення. Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новим інноваційними технологіями навчання, досягненнями науки. Педагоги школи передплачують методичні журнали і газети України, працюють в мережі Інтернет.

Працюючий інформаційно-методичний кабінет був поповнений новими матеріалами: планами-конспектами відкритих уроків, групових виховних занять і загальношкільних виховних заходів, методичними розробками вчителів, вихователів, матеріалами доповідей із засідань МО та педагогічної ради, матеріалами педагогічних читань тощо.

Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі МО є ряд недоліків:

1. Переважання контрольних процедур над організаційно-підтримувальними.

2. Недостатнє інформаційне забезпечення навчального процесу.

3. Недостатньо стійке вміння педагогів використовувати переваги індивідуального диференційованого навчання учнів з особливими освітніми потребами.

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи

1. Обговорити на засіданні науково-методичної ради школи результати методичної роботи за 2016-2017 н. р.

2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, шкільного методичного кабінету.

3. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

4. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються.

5. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД педагогів школи та району.

6. Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсах «Учитель року».

7. Працювати над створенням авторських програм, навчальних посібників

8. Керівникам МО вчителів та вихователів спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків.

9. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета.

Проаналізувавши результати роботи педколективу за 2016-2017 н.р., врахувавши недоліки в роботі та з метою підвищення рівня НВП педколектив ставить перед собою такі завдання:

1.Здійснювати постійну роботу над методичною проблемою, що становить професійний інтерес для педагога.

2. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

3. Виховувати національно свідомого громадянина України.

4. Формувати особистісні якості учня, його світогляд, розвиток здібностей.

5. Виховувати повагу до Конституції України, державних символів, державної мови.

6. Виховувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей народу.

7. Готувати учнів до подальшої освіти і трудової діяльності.

8. Більше уваги приділяти роботі з батьківською громадськістю.

Виконання цих завдань, безумовно сприятиме подальшому підвищенню рівня методичної роботи в школі.

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ.

Робота шкільної бібліотеки у 2016 – 2017 навчальному році була направлена на виховання всебічно розвинутої особистості, людини нової генерації, створення максимально сприятливих умов для розумового, морального розвитку і формування людини, здатної користуватися набутою інформацією, творчо мислити.

В наші часи формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває особливого значення.

На протязі всього року відвідали шкільну бібліотеку майже всі учні. Учні підготовчих класів почали знайомство з екскурсії в бібліотеку. Вони добре запам’ятали, що бібліотека – це «книжчин дім» і залюбки слухали улюблені казки, намагались почитати їх самі. Для учнів підготовчих – перших класів проводиться гурток «Весела абетка», який виховує інтерес до читання.

Найбільш активними читачами були учні 3 – 4-х класів.

Основними завданнями в роботі з учнями було формування інформаційної культури, любові до книги, культури читання, любові до рідної мови, виховання національної свідомості, вміння користуватися бібліотекою.

Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання.

Проводились бібліотечні уроки, бесіди: «Торкнись краси природи серцем», «Чарівне моє довкілля», «Умій себе поводити», «Є така держава – Україна», «Гетьмани України», «Ми – патріоти», «Шевченко – дітям», «Скарбниця духу і добра», «З дитинства знай свої права»; вікторини з ПДР і ПБ, також проводились презентації.

До календарних та народознавчих свят оформлювались книжкові виставки.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ

БУЛА СПРЯМОВАНА РОБОТА ШКОЛИ
Діяльність школи у 2016-2017 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», «Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття), Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. №462, «Концепції національного виховання», власного Статуту, інших чинних законодавчих та нормативних документів.
РОБОТА ШКОЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,

СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»


Навчальний заклад у своїй діяльності керувався і продовжує керуватися Конституцією України, Законами України «Про освіту», чинним Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти.

Діяльність навчального закладу була спрямована на:

- забезпечення реалізації права громадян з особливими освітніми потребами на початкову освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров`я вихованців;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення особливих умов виховання, навчання і утримання учнів охоронно-педагогічного режиму шляхом спеціального режиму дня та системи навчальної, виховної та корекційної роботи;

- створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров`я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку корегування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;- здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;

- забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття учнем соціально необхідного мінімуму обов`язкових вимог до рівня і обсягу початкової освіти.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 99.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка