З'єднання рукавів з проймамиДата конвертації20.03.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипУрок
Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський професійний ліцей побуту

Методична розробка відкритого уроку

виробничого навчання на тему:

«З'єднання рукавів з проймами».


Підготувала:

майстер в/н

Бражник Т. М.

Чернігів 2014

АнотаціяЗастосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти України.

У центрі сучасного уроку професійно-практичної підготовки повинні стояти самостійність та ініціатива учнів, їх позиція має бути активною,спонукати до розкриття потенціальних можливостей і здібностей. Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу. У цьому на допомогу майстру виробничого навчання приходять сучасні інформаційно – комунікаційні технології. При проведенні традиційних уроків виробничого навчання майстер часто стикається з тим, що учні пасивно слухають новий матеріал. Цю проблему вирішує використання на уроках мультимедійних презентацій та відеороликів. Вони дозволяють структурувати матеріал, показати його в узагальненому вигляді, а наявність ілюстрацій, анімацій, звукового супроводу перетворює новий матеріал на доступну для розуміння та засвоєння інформацію. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, зменшує затрати фізичних та розумових сил, уваги учнів.

Даний матеріал методичної розробки представляє собою зміст відкритого уроку виробничого навчання з теми програми « Обробка деталей та вузлів швейних виробів» по професії швачка, де розглянуто тему уроку «З’єднання рукавів з проймами».

Методична мета уроку – застосування інформаційно – комунікаційних технологій на уроці виробничого навчання з метою ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу.

Дана методична розробка пропонується майстрам виробничого навчання, викладачам спецпредметів професійно-технічних закладів, що готують фахівців швейного профіл

Зміст

Вступ………………………………………………………………………3-5

Основна частина

План уроку ………………………………………………………………..6-7

Хід уроку………………………………………………………………….8-19

1.Організаційна частина

2.Вступний інструктаж

3.Поточний інструктаж та самостійна робота учнів

4.Заключний інструктаж

Список використаних джерел………………………………………20

Додатки…………………………………………………………………22-26

Фотогалерея……………………………………………………………27

ВСТУП


На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання.

Сучасний навчальний процес характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, тому існує потреба у пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували б якість навчання.

Застосування на уроках виробничого навчання мультимедійних технологій дозволяє майстру зробити процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним,також  вони допомагають педагогу краще оцінити здібності і знання учнів, стимулювати у них прагнення до навчання та спонукати до розкриття потенціальних можливостей та здібностей.

Мета уроку виробничого навчання полягає в тому, щоб учні на основі отриманих технологічних знань освоїли прийоми та способи виконання дій і операцій, які необхідні для подальшого формування у них навичок і вмінь виконання виробничих робіт. Учням недостатньо просто запам'ятати і вивчити навчальний матеріал, вони повинні його зрозуміти, переробити і відтворити при виконанні завдання. Отже, основна мета - не запам'ятовування інформації, а уміння переробити і застосовувати її на практиці.

Успішне оволодіння виробничими навиками і уміннями залежить перш за все від відношення учня до праці, навчання, інтересу до своєї майбутньої професії, до занять. Рушійною силою, яка змушує до діяльності, є потреба людини, яка відображається в його уяві у виді бажання та інтересу. Досвід показує, що зацікавленість учня допомагає успішному оволодінні професією, навіть не дивлячись на окремі недоліки в організації навчання. При відсутності зацікавленості в учнів не забезпечує успіху і хороша організація навчання. Важливе значення при цьому має динамічність та характер викладення матеріалу майстром. В цьому плані ІКТ мають знічні переваги, порівняно із традиційними засобами навчання. Адже немає сумніву, що більш нове та сучасне  викликає у дітей зацікавленість.

Роль майстра в професійному навчанні учнів полягає перш за все в тім, щоб передати своїм вихованцям ті знання, навики і уміння, якими він сам володіє. Особистість майстра виробничого навчання, його ерудиція, його вимогливість, його зацікавленість – ось головна складова будь-якої технології навчання, в тому числі і інформаційно-телекомунікаційної. Тільки той майстер, якій здатний рости разом із учнем, буде успішний. Застосування інтерактивних методів навчання дозволяє організувати навчальний процес у такий спосіб, що практично більшість учнів буде заохочена до процесу пізнання і здійснюватиме рефлексію власної навчально-пізнавальної діяльності через оперативне визначення її результатів. Ці методи навчання захоплюють, пробуджують в учнів інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій.

На уроці виробничого навчання, що представлений у данній метод розробці з теми: « З’єднання рукавів з проймами» теоретичний матеріал подавався не тільки у вигляді усного повідомлення, а й з використанням фото-, відео-, аудіо- та музичних фрагментів, які оформлені у вигляді презентації. Використання якісного, доцільного мультимедійного супроводу на різних етапах уроку позитивно впливає на емоційний стан учнів, сприймання та запам’ятовування ними навчального матеріалу. Це, в свою чергу підвищує інтерес до виробничого навчання; створює на уроці атмосферу співробітництва між майстром та учнями та поліпшує дисципліну під час уроку.

Навчальний матеріал оформлений на слайдах виглядає яскраво, привабливо, інформація подається дозовано і послідовно, це сприяє кращому запам’ятовуванню інформації та розвитку логічного та образного мислення. Анімації в слайдах використовуються для того, щоб внести елементи пожвавлення у навчальний процес. Використання сучасної техніки та технології активізує роботу учнів на уроці та сприяє розвитку особистісних якостей та творчої активності учнів.

Невід'ємним компонентом вступного інструктажу є демонстрація майстром трудових прийомів з детальним коментарем своїх дій, та вправ, які виконують учні для закріплення трудовіх прийомів під час цього на уроці використовувалась Web-камера.

Перед демонстрацією трудових прийомів учні згадують, яких правил з охорони праці вони повинні дотримуватись, які небезпечні та шкідливі фактори можуть вплинути на стан здоров’я та, що треба робити, щоб цього не сталося. Така перевірка знань з охорони праці активізує розумову діяльність учнів.

Для закріплення учнями набутих знань застосовувалися презентація та відеоролик, знятий на підприємстві ЧШФ «Елегант» з відображенням інноваційних технологій обробки. Після перегляду учням треба було порівняти цей спосіб із способом продемонстрованим майстром.

Використання можливостей ІКТ у навчально-виховному процесі активізує  процеси розвитку наочно-образного і  теоретичного типів мислення; сприяє розвитку творчого, інтелектуального   потенціалу учнів. ІКТ дають можливість уникнути інформаційних перевантажень шляхом  переключення на різні за змістом фрагменти інформації.

План уроку
ТЕМА ПРОГРАМИ: Обробка деталей та вузлів швейних виробів.

ТЕМА УРОКУ: З’єднання рукавів з проймами.
ОБ’ЄКТ РОБОТИ: Зразки.

МЕТА

НАВЧАЛЬНА: Набути первинних вмінь та навичок по з’єднанню двошовних вшивних рукавів з проймами; оволодіти сучасними прийомами праці при виконанні денного завдання, закріпити практичні навички при виконанні різних видів робіт.

ВИХОВНА: Сприяти формуванню в учнів навичок самостійної роботи та відповідальності за виконану роботу при дотриманні вимог ОП, трудової та технологічної дисципліни; виховувати в учнів уміння раціонально використовувати свій робочий час і матеріали; спонукати до бережливого ставлення до обладнання.

РОЗВИВАЮЧА: Сприяти формуванню раціональних прийомів

мислення: аналізу, порівнянню, висновкам.

Сприяти розвитку уваги, точності, охайності при

виконанні робочих прийомів.МЕТОДИЧНА: Використання комп’ютерної техніки на уроці

виробничого навчання з метою ефективного засвоєння

нового матеріалу.

ТИП УРОКУ: Комбінований.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Виробнича майстерня.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:


 1. Обладнання: універсальна машина, парогенератор.

 2. Ноутбук, проектор, екран, веб-камера.

 3. Інструменти та прилади особистого користування: голки, наперстки, сантиметрова стрічка, лінійка, кравецькі шпильки, ножиці, крейда, лекала.

 4. Зразки поетапної обробки.

 5. Роздатковий матеріал.

 6. Зразки виробів на манекенах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Стандарти.

 2. Картки технологічної послідовності.

 3. Кольорові ілюстрації.

 4. Інструкції з охорони праці.

 5. Мультемедійна презентація.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • Microsoft Office Word;

 • Microsoft Office Power Point;

 • Pinnacle Studio (програма для створення відеоролика).

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ:

 • Технологія виготовлення одягу, теми: «Ручні роботи», «Машинні роботи», «Волого-теплова обробка деталей виробу», «Виготовлення швейних виробів».

 • Обладнання швейного виробництва, тема: «Використання універсальних та спеціальних машин»;

 • Охорона праці, тема: «Вимоги з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт».

 • Матеріалознавство, тема: «Технологічні властивості тканин».І Організаційна частина - 2 хв.

1.Перевірити присутність учнів.

2.Перевірити готовність учнів та майстерні до занять. 3.Прийняти рапорт чергового та відповідального за обладнання.

Хід уроку

ІІ Вступний інструктаж – 43 хв.

Урок виробничого навчання починається з мотивації та повідомлення теми уроку. З учнями проводиться бесіда, в результаті якої учні самостійно формулюють тему уроку. Для цього перед ними ставляться питання:

Майстер в/н: Яку тему програми ми вивчаємо?

Учениця: Обробка деталей та вузлів швейних виробів.

Майстер в/н: Так вірно. На минулому уроці ми обробляли двошовні вшивні рукава на підкладці. Цей вид рукава займає одне з перших місць за використанням його у верхньому чоловічому та жіночому одязі, завдяки гарному силуету, який він створює. Вшивний рукав вважається класичним, бо вже давно користується популярністю. Як ви гадаєте, що ми будемо робити сьогодні?

(Слайди № 1-7)

Учениця: З’єднувати рукава з виробом.

Майстер в/н: Так,вірно. Відкрийте щоденники та запишіть тему.

Учні записують тему уроку в щоденники з виробничої практики.

(Слайд № 8)

Майстер в/н: Олена підготувала нам коротенький реферат з історії про з’єднання рукавів з виробом.

Учні слухають історичні відомості, які супроводжуються слайдами.

Учениця: В одязі більшості стародавніх народів, таких як єгиптяни, перси, асирійці рукавів не існувало. Ця деталь одягу прийшла в моду з Візантії. Однак форма перших рукавів була недосконалою, рукав потрібно було пришивати чи прив’язувати всього на день, а ввечері відпорювати чи відв’язувати, інакше одяг неможливо було зняти. На портретах тих часів

(Слайд № 9-10)

можна помітити ділянки, де рукав не пришитий- там видно білу сорочку. Рукава були основним засобом урізноманітнення гардеробу, бо саме рукава, а не сукня щедро прикрашалися і були змінними, до однієї сукні прикладалося 2-3 пари рукавів. Рукава були предметом продажу і обміну. Старі рукава роздавали біднякам, як милостиню. З 12 століття в Європі в зв’язку з винаходом застібки виникає крій міцно вшитого в пройму рукава. З цього часу з’являється багато різновидів рукавів: висячі, мішковидні, з прорізами, рукав-гіго, з буфами, конусоподібні і так далі.(Слайди № 11-15 )

Майстер в/н: Дякую. Дуже цікаво. А тепер повернемося до наших часів, до нашої теми уроку.

Майстер продовжує бесіду з метою перевірки раніше набутих учнями знань.

З’єднання двошовних рукавів з проймами- це дуже відповідальний процес на підприємстві його виконує швачка 4 розряду , від того, як буде виконане з’єднання залежить зовнішній вигляд і посадка виробу на фігурі. Ви опановуєте рівень кваліфікації швачка 4 розряду і повинні вміти виконувати цей процес правильно. Скажіть, будь ласка, які способи з’єднання рукавів з проймами ви знаєте?Учениця: Рукава можуть вшиватися у закриту пройму або у відкриту пройму.

Майстер в/н: Поясніть, що це означає?

Учениця: При вшиванні рукавів у відкриту пройму бічні шви зшивають після вшивання рукава в пройму. У закриту пройму- це, коли бічні та плечові шви зшивають до вшивання рукавів.

Майстер в/н: Скажіть, якщо на рукаві зшиті передні та ліктьові шви,то яким способом його з’єднують з проймою?

Учениця: У закриту пройму.

Майстер в/н: Так, вірно.

Після актуалізації опорних знань учнів, необхідних для засвоєння нового матеріалу, майстер переходить до викладення нового матеріалу. Для полегшення цього процесу новий матеріал супроводжується слайдами.

Майстер в/н: Кваліфікація швачки не передбачає виконання ручних робіт, але через те, що це досить складний процес, то ми спочатку рукава будемо вметувати в пройму. Довжина окату рукава повинна бути більшою від довжини пройми на 3-7см. Ця різниця потрібна для утворення посадки. Посадка забезпечує свободу рухів руки, гарний зовнішній вигляд на ділянці переходу плеча в рукав.

(Слайд №17)

Якщо умовно поділити пройму на 5 ділянок,то найбільше всього посадки буде на ділянці 2 та 4 трішки менше на ділянці 3. Тобто майже вся посадка повинна бути розподілена по верхньому зрізу окату.(Слайд № 18)

А тепер підійдіть до мого столу я вам продемонструю процес вметування рукава в пройму.Учні підходять до робочого місця майстра. Майстер пропонує учням повторити вимоги з охорони праці, використовуючи ланцюжковий метод.Питання з охорони праці повинні розглядатися всіма учнями саме перед початком данного виду робіт,а не під час виконання робіт, що може відволікати увагу учнів.

(Слайд 19)

Майстер в/н: Перед тим як почати виконувати ручні роботи, що

Ми повинні зробити?Учні: повторити вимоги з охорони праці при виконанні ручних робіт. (По черзі).

Необхідно вдягнути форму. Інструменти,якими працюють правою рукою, покласти в правій частині стола, а ті, що лівою - з лівого боку. Голки та кравецькі шпильки повинні знаходитись в гольниці. Ножиці повинні бути з закритими лезами.

Ножиці треба передавати кільцями вперед. Не можна голки та булавки вколювати в одяг та брати до рота.

Під час роботи треба одягати наперсток на середній палець правої руки. По закінченню роботи інструменти прибрати в шкатулку та прибрати робоче місце.Майстер в/н демонструє учням прийоми вметування рукава в пройму, одночасно коментує свої дії; звертає увагу на можливі помилки та шляхи їх попередження.
Майстер в/н: Починають вметувати з правого рукава в жіночому одязі і з лівого в чоловічому.

У нас жіночий жакет, тому починаємо вметувати з правого рукава. Правий рукав вкладають в пройму складають лице рукава з лицем виробу, починають вметувати від ліктьового шва, суміщають при цьому контрольні позначки на проймі та рукаві. Вметування виконують по рукаву. Ширина шва 9мм,при цьому пройму тримають в руках.

На ділянці верхньої частини окату рукав припосаджують, рівномірно розподіляючи посадку. В нижній частині пройми рукав майже не посаджують. Вметують прямими стібками довжиною 1-1,5см, періодично закріплюючи посадку петлеподібними стібками, щоб під час спрасовування посадка не змістилася.

Під час демонстрації майстер проводить з учнями бесіду, ставлячи їм проблемні запитання:

Майстер в/н: Як розрізнити ліктьовий та передній шов?

Учениця: Ліктьовий шов довший та має овальну випуклу форму.

Майстер в/н: Якими нитками виконують вметування?

Учениця: Бавовняними нитками контрасних кольорів,крім червоного та чорного.

Майстер в/н: Зметувальні стібки- це стібки якого призначення?

Учениця:Тимчасового призначення.

Майстер в/н: Скажіть, чому я використовую термін вметування, а не інший?

Учениця: Вметування-це тимчасове з’єднання двох деталей по овальному замкнутому або розімкнутому контуру стібками тимчасового призначення.

Майстер в/н: А при якій операції ми ще застосовуємо цей термін

Учені: Вметування коміра

Майстер в/н: Так вірно, комір ми також вметуємо.

Такі питання спонукають учнів до розумової діяльності,що сприяє підвищенню професійних та пізнавальних здібностей учнів.

Майстер в/н: В індивідуальному пошиві правильність вметування перевіряють на манекені. Правильно вметаний рукав закриває 2/3 входу в кишеню. Рукав спадає прямо, лінія переднього перекату проходить ІІ лінії півзаносу . Щоб по окату рукава під час вшивання не закладалися складки посадку спрасовують.

Майстер в/н: Підійдіть до прасувального столу. Перед тим, як почати спрасовувати повторимо вимоги з ОП при волого-теплових роботах.

Учні: Використовується ланцюжковий метод. До початку роботи треба перевірити заземлення, наявність гумового килимка під ногами, ізоляцію шнура, цілісність штепсельної вилки та кріплення розетки.

Перевірити кількість води в бойлері. Починати прасувати тільки, коли тиск пари буде достатнім, а температуру нагріву праски перевірити на клаптику основної тканини, не охолоджувати праску водою. Слідкувати, щоб електрошнур не торкався розігрітої підошви праски. Якщо праска перегрілася, поставити її на підставку, зменшити температуру нагріву та попередити оточуючих.

Після роботи праску вимкнути та прибрати робоче місце.

Майстер в/н: Так вірно.

Майстер в/н демонструє учням прийоми спрасовування посадки рукава, пояснює учням суть і зміст операцій. Під час демонстрації майстер проводить з учнями бесіду,ставляючи їм питання.

Перевіряємо температуру праски на клаптику тканини. Виріб укладають на столі. Розправляють пройму, спрасовування виконують по рукаву, заходячи носиком праски на 2-2,5см. за зрізи. Посадку спрасовують, не допускаючи закладення складок до повного зникнення посадки. Праску переставляють, щоб посадка не змістилася. Що означає термін спрасувати?Учениця: Спрасовування-це зменшення лінійних розмірів деталей або окремих ділянок виробу за допомогою волого-теплової обробки

Майстер в/н: Який термін протилежний терміну “спрасувати”: Учениця: Відтягування-це збільшення лінійних розмірів деталей або окремих ділянок виробу за допомогою ВТО.

Майстер в/н: Як ви вважаєте від чого залежить величина посадки?

Учениця: Від тканини, з якої виготовляється виріб. Якщо в тканині багато натуральних волокон, то вона легше буде спрасовуватись. Тому можна в конструкцію рукава закласти більший розмір посадки.

Майстер в/н: Так це один з факторів, який впливає на величину посадки. Хто хоче спробувати спрасувати посадку на лівому рукаві?

Для кращого закріплення учнями трудових прийомів спрасовування посадкиайстер в/н пропонує бажаючій учениці спрасувати посадку лівого рукав, звертаючи увагу на можливі помилки.

Майстер в/н: Після спрасовування посадки рукав вшивають на універсальній машині. Підійдіть до машини я вам продемонструю операцію вшивання рукава.

Перед тим як приступити до вшивання повторимо вимоги з ОП при роботі на універсальній машині.Учні повторюють вимоги з охорони праці при виконанні машинних робіт, використовуючи ланцюжковий метод.

Учні: До початку роботи одягти спец. одяг та змінне взуття, перевірити заземлення, наявність гумового килимка під ногами та біля мотору, кріплення деталей. Заміну ниток, голки, шпульного комплекту, чистку, змащування машини здійснювати тільки при вимкнутому електродвигуні, під час роботи не гальмувати махове колесо рукою, не передавати речі через працюючу машину, слідкувати, щоб пальці рук не потрапили під голку;

-не класти речі біля обертаючих частин машини;

-не залишати працюючу машину без нагляду, після роботи вимкнути машину до повної зупинки електродвигуна;

- прибрати своє робоче місце.Майстер в/н : добре молодці.

Майстер демонструє прийом вшивання правого рукава в пройму,детально пояснює послідовність, звертає увагу на можливі помилки.

Перевіряємо якість строчки на клаптику з основної тканини. Вшивання виконують по рукаву. Правий рукав вшивають, розпочинаючи строчку від переднього шва до найвищої точки окату. Закріпку не робимо ні на початку ні в кінці строчки. Чому?Учениця: Тому,що строчка по колу. Згідно ДСТУ, якщо строчка по колу,то закріпка не виконується, а строчка находить на строчку на 2см.

Майстер в/н: Ширина шва 1см.Частота стібків з’єднувальної строчки 4-5 в 1см. Ці вимоги зазначено в ДСТУ.

Під час демонстрації майстер веде бесіду з учнями,ставлячи їм проблемні запитання.

Майстер в/н: Що таке вшивання?

Учениця: Вшивання-це з’єднання двох деталей по овальному замкнутому або розімкнутому контурі машинною строчкою

Майстер в/н: Скажить,чому вшивають шириною шва 1 см?

Учениця:Тому, що вметували шириною шва 9 мм. Для того , щоб машинна строчка не потрапила в тимчасову.

Майстер в/н: Якими нитками вшиваємо?

Учениця: Вшиваємо поліестровими нитками в колір тканини.

Майстер в/н: Юля готуючись до дипломної роботи вже виконувала цю операцію, тому вона вшиє лівий рукав.

Для закріплення учнем трудових прийомів майстер пропонує учениці вшити лівий рукав,звертаючи увагу на можливі помилки.

Майстер в/н: Лівий рукав починають вшивати від ліктьового шва до найвищої точки окату рукава. Під час вшивання ви можете використовувати магнітну лінійку, для того , щоб строчка була рівною. Якщо строчка буде не рівною, це буде одразу помітно в готовому виробі. Тепер давайте перевіримо якість вшивання. Треба перевірити ,щоб довжина плечових швів була однаковою, а на правому і лівому рукавах розташування переднього та ліктьового швів повинно бути симетричним. Після того як перевірили якість вшивання,видаляють нитки тимчасового призначення.Це також треба робити правильно. Як саме?

Учениця:Треба розрізати ножицями нитки вметування біля закріпки та через кожні 5-7 см і видалити кілочком або розпорювачем.

Майстер в/н: Після вшивання рукава для надання виробу привабливого зовнішнього вигляду та плавного переходу від плечової ділянки до рукава застосовують підокатник. Форма підокатника може бути різною прямокутною чи повторювати форму окату рукава ( зразки підокатників лежать на столі).

У нас підокатник буде повторювати форму оката рукава. Його виготовляють з ватину, синтапону, слімтексу. Довжина підокатника повинна дорівнювати довжині окату рукава від лінії переднього перекату до ліктьового перекату, його функція - заповнити посадку рукава.Майстер в/н демонструє прийом пришивання підокатника з одночасним коментарем своїх дій.

Майстер в/н: Вкладаємо підокатник в рукав, урівнюємо зрізи. Пришиваємо зі сторони пройми на 1 мм від шва вшивання рукава в бік зрізів. Початок і кінець строчки закріплюють. Довжина закріпки 0,7-1 см. Одночасно на рівні плечового шва вкладають смужку з підкладкової тканини. Вона потім скріпить підкладку та виріб по плечовому шву. Слідкують за тим, щоб строчка пришивання підокатника проходила на 1 мм від шва вшивання рукава. Перевірили якість пришивання підокатника.Чому при пришиванні підокатника використовують термін пришивають?

Учениця: Тому що пришивання- це прикріплення неосновної деталі до основної машинною строчкою.

Майстер в/н: Чому пришивають з боку пройми?

Учениця: Тому що зі сторони пройми ми бачимо шов вшивання рукава.

Закріплення прийомів пришивання підокатника. Майстер в/н пропонує учениці пришити підокатник на лівому рукаві,доповнює коментарі та звертає увагу на можливі помилки.

Майстер в/н: Після з’ єднання з підокатниками виріб з’ єднують з плечовими накладками..

Плечові накладкі застосовують для надання відповідної форми плечовій ділянці виробу та підвищення його формостійкості.Плечові накладки для вшивного рукава мають таку форму ( зразки лежать на столі ). Вони можуть бути виготовлені з ватину та бортовки, або з паролону. У чоловічому одязі використовують зборні плечові накладки.Майстер в/н демонструє прийом з ‘єднання виробу з плечовими накладками з одночасним коментарем своїх дій.

Майстер в/н:Знайти середину плечової накладки. Середину плечової накладки змістити на 1см від плечових швів у бік спинки. Зовнішній зріз плечової накладки виходить за зріз пройми та рукава на 3-5мм. Пришивають з боку рукава на універсальній машині, збільшивши довжину стібка та послабивши строчку. Строчку послабляють тому що,якщо цього не зробити,то строчка стисне плечову накладку і виріб матиме негарний вигляд.

Плечову накладку пришивають не доходячи до кінців на1.5-2см . Це роблять для того, щоб накладка не затягувала шов вшивання рукава. Перевіряють якість пришивання плечових накладок.Закріплення прийомів пришивання плечової накладки. Майстер в/н пропонує учениці пришити плечову накладку на лівому рукаві, доповнює коментарі та попереджає можливі помилки
Майстер в/н: Сідайте на свої місця.

А зараз я пропоную вам переглянути відеоролик, знятий на ЧШФ «Елегант», в якому буде представлений технологічний процес з’єднання рукавів з проймами. Будьте уважними,бо після перегляду вам необхідно буде порівняти спосіб, який показала я та спосіб з підприємства. )(Слайд № 20)

Учні переглядають відеоролик.Після перегляду учні відповідають на питання майстра.Таким чином учні вчаться аналізувати,порівнювати, робити висновки.

Майстер в/н: Чим відрізняються спосіб, який продемонструвала вам я від способа, який використовують на підприємстві?

Учениця: На підприємстві рукав не вметують і посадку рукава не спрасовують, а одразу вшивають.

Майстер в/н: Як ви вважаєте,який спосіб забезпечує менші затрати часу та збільшує продуктивність праці?

Учениця: Спосіб, який використовують на ЧШФ «Елегант».

Майстер в/н: Який спосіб забезпечує вищу якість операції з’єднання рукавів з проймами?

Учениця: Вищу якість забезпечує спосіб, який використовують на підприємстві, тому що там використовують спецмашину 302 класу.

В результаті обговорення учні приходять до висновку,що застосування технології швейного підприємства є більш єфективним.

Майстер в/н: Зараз на слайдах ви побачите найпоширеніші дефекти. Вам потрібно їх назвати та запропонувати спосіб усунення.

(Слайди № 21-24 )

Учениця: Не рівна машинна строчка вшивання рукава, погано спрасована посадка, закладені складки по окату, не правильно пришиті підокатник та плечова накладка.

Майстер в/н: Так вірно це технологічні дефекти, а є ще конструктивні дефекти,тобто дефекти посадки виробу на фігурі.

Показ дефектів майстром в/н на прикладі пальто з комплектом рукавів,що кріпляться липучками до пройми

Майстер в/н: Розглянемо найпоширеніші з цих дефектів.

Якщо не сумістити контрольні позначки на рукаві та проймі, то наслідком цього можуть бути похилі заломи з боку спинки, якщо рукав спрямований вперед. Похилі заломи з боку пілочки, якщо рукав спрямований назад. Щоб усунути цей дефект треба випороти рукав та повторно вметати, сумістивши контрольні точки.

Зайва посадка рукава. Причиною цього дефекту є видовжені верхні половинки рукава. Щоб уникнути цього дефекту треба випороти рукав підрізати верхню частину оката рукава. Повторно вметати.

Похилі заломи вгорі рукава на ділянці плечового шва. Причина цього дефекту – недостатньо високий окат рукава. Щоб виправити цей дефект треба випороти рукав поглибити окат,підрізавши його у нижній частині окату рукава.

Ось такі найпоширеніші дефекти.

А зараз для повторення та закріплення сьогоднішнього матеріалу пропоную вам переглянути презентацію та назвати етапи з’єднання рукавів з проймами.(Слайди № 25-30 )

Перегляд презентації.

Майстер в/н: Щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал вам треба скласти правильну послідовність з’єднання рукавів з проймами. Кожен з вас отримав картку-завдання з неправильно складеною послідовністю. Вам потрібно скласти правильну послідовність, поставивши цифри.

Під час перевірки засвоєння учнями знань необхідно залучати всіх учнів, особливо слабких, щоб переконатися,що всі учні добре засвоїли матеріал і можуть приступити до виконання денного завдання.

(Слайд № 31-32)

Учні (по черзі): Спочатку ми рукав вметували, потім спрасовували посадку, далі вшивали рукав, потім з'єднували з підокатниками та плечовими накладками.

Майстер в/н: Так, вірно.

Для того,щоб краще майстер міг зрозуміти ступінь засвоєння учнями знань,їм пропонується поставити собі оцінку за 5- бальною шкалою.

Об 'єктивною оцінка є лише при умові чесної відповіді учня.

Майстер в/н: А зараз підійдіть до комп’ютера та поставте собі оцінку за 5-бальною шкалою на скільки ви зрозуміли матеріал.

(Слайд № 33)

Тепер я побачила на кого мені треба звернути додаткову увагу.


Вашим денним завданням буде з’єднання рукавів з проймами як я вам показувала. На виконання цього завдання вам відводиться 5 годин. До обідньої перерви вам треба вметати, спрасувати посадку та вшити рукава, а після перерви з'єднати з підокатниками та плечовими накладками. Хочу відмітити, що при підведенні підсумків мною буде враховуватись не лише якість виконаної роботи та своєчасність, а й ваші відповіді під час вступного інструктажу, організація вашого робочого місця, дотримання вимог з охорони праці, раціональне використання електроенергії і матеріалів.

Під час роботи своєчасно здійснюйте самоконтроль та взаємоконтроль.

В процесі роботи ви можете користуватися поурочними папками з необхідною документацією та зразками, інструкційними картками, роздатковим матеріалом.

Обов'язковим в заключному слові майстра на вступному інструктажі є побажання учням успіхів та натхнення в досягненні поставленої мети. Це допомагає створити на уроці атмосферу довіри та співпраці між учнями та майстром.

Майстер в/н:Бажаю вам успіху та натхнення в досягненні поставленої мети і пам’ятайте,що:

« Єдиний шлях,що веде до знань- це діяльність».Так сказав Джордж Бернард Шоу.(Слайд № 34-35)

Щоб чогось досягти, треба багато працювати та вдосконалювати свої вміння та навички.ІІІ Поточний інструктаж – 5 годин

 1. Обхід робочих місць з метою перевірки:

- готовності учнів до виконання робіт;

- якості виконання роботи;

- дотримання учнями правил з охорони праці;

- організацію учнями своїх робочих місць;

- дотримання учнями технічних умов;

- проведення самоконтролю;- раціональне використання учнями матеріалів та часу.

 1. Додаткові індивідуальні та фронтальні інструктажі на робочих місцях.


ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 15 хв.

 1. Підведення підсумків роботи за навчальний день і визначення ступеню досягнення поставленої мети на уроці.

 2. Аналіз роботи кожного учня.

 3. Виставлення оцінок та їх обґрунтування.

 4. Аналіз характерних помилок, їх причини та шляхи усунення.

 5. Відмітити кращі роботи.

 6. Домашнє завдання: повторити послідовність з’єднання двошовних вшивних рукавів з проймами.

 7. Прибирання робочих місць і майстерні.


Список використаних джерел

1. Батраченко Н.В.,Головінов В.П.,Каменєва Н.М. Технологія готовлення жіночого одягу:Підручник для учнів проф.- техн. навч.

закладів.- К.: Вікторія, 2000. – 512с.

 1. Литвинова И. Н., Шахова Я. А. Изготовление женской верхней одежды: Учебник для сред. ПТУ.- 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Легпромбытиздат, 1991.- 304с.

 2. Ревичева Ф. А. Изготовление женской и детской верхней одежды. Учебник для учащихся профессионально- технических учебных заведений легкой промышленности. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Легкая индустрия», 1972.

 3. Труханова А. Т. Изготовление муж ской верхній одежды. «Техніка», 1972, 328стр.

5.http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-33164.html.

6.http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino-komunikatsiini-tekhnologiyi

7.http://uchni.com.ua/informatika/11289/index.html1-2012/kyrsovi_2011-2012.

8.http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/tematuka_2011-2012/kyrsovi_2011-2012.

Перевір себе!

Склади правильну технологічну послідовністьІнструкційно-технологічна картка

«З’єднання рукавів з проймами у верхньому одязі»Назва

операції

Технічні умови на виконання операції

Фотоескіз

1

Вметати рукава у пройму

На ділянці верхньої частини окату рукав припосаджують, рівномірно розподіляючи посадку. Суміщаючи контрольні позначки. В нижній частині пройми рукав майже не посаджують. Правий рукав вметують від ліктьового шва до найвищої точки окату з боку рукава шириною шва 9мм прямими стібками довжиною 1­-1,5см, закріплюючи посадку петлеподібними стібками. Лівий рукав вметують від переднього шва.2

Спрасува-ти посадку рукава

На прасувальному столі,заходячи носиком праски на 2,0-2,5см.за зріз оката
3

Вшити рукава

Правий рукав вшивають, розпочинаючи строчку від переднього шва рукава вверх, а лівий - від ліктьового. Ширина шва вшивання 1 см. Частота стібків 4-5 в 1см. Строчка в кінці шва повинна заходити одна на другу на 2 см.4

Видалити нитки тимчасового призначення

Розрізати через кожні 5-7см і видалити кілочком або розпорювачем.
5

З’єднати виріб з підокатника-ми

Урівняти зрізи підокатника і оката. Строчку прокладати зі сторони пройми на 1мм від строчки вшивання рукава у бік зрізу пройми.
6

З’єднати виріб з плечовими накладками

Середину плечових накладок змістити на 1см від плечових швів у бік спинки. Зовнішній край плечових накладок розташувати на 1,0-1,5 см від шва вшивання рукава. Пришивають з боку рукава на універсальній машині, збільшивши довжину стібка і послабивши верхню нитку, або ручним способом-розметувальними стібками.Картка дефектів

Назва дефекту

Причини виникнення

дефекту

Шляхи усунення дефекту

Зовнішній вигляд

Похилі заломи окату рукава з боку спинки

Рукав спрямований вперед. Неправильно вметаний рукав в пройму. Вища точка окату зміщена назад,відносно плечового шва

Перевірити правильність розподілу посадки. Намітити нові контрольні точки. Повторно вметати рукав, зміщуючи вищу точку оката вперед
Похилі заломи на передній частині окату рукава

Рукав спрямований назад. Неправильно вметаний рукав в пройм. Вища точка окату рукава зміщена вперед, відносно плечового шва

Перевірити правильність розподілу посадки. Вметати рукав,зміщуючи вищу точку окату назад.
Напуск рукава на пройму в передній і задній частинах окату рукава

Видовжені верхні половинки рукава по окату

Випороти рукав. Підрізати верхню частину окату рукаваПохилі заломи вгорі рукава на ділянці ліктьового шва

Окат рукава недостатньо високий

Випороти рукав. Поглибити окат, підрізавши його у нижній частині окату рукава.Складки у верхній частині окату рукава

Неправильно розміщена посадка рукава

Випороти рукав. Повторно вметати, правильно розподіляючи посадку.
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка